Шофолов Д. Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування

378
Ш81
Шофолов Д. Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування : монографія / Д. Л. Шофолов. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 237 с.

Монографія присвячена проблемі управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування. Розкрито сутність понять «професійна діяльність фахівця зі збалансованого природокористування», «майбутній еколог як фахівець зі збалансованого природокористування», «управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування», «організація функціонального управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування», «організаційно-управлінська процедура підготовки майбутніх фахівців до збалансованого природокористування», «система управління процесом підготовки студентів-екологів».
Розроблено структурно-функціональну модель управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування, яка включає цільовий, організаційно-змістовий, діагностико-результативний компоненти. Розроблено критерії й визначено рівні готовності майбутніх екологів до збалансованого природокористування та експериментально підтверджено ефективність розробленої структурно-функціональної моделі управління їхньою підготовкою.

Залишити відповідь