Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік

657(075.8)
С44
Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. Є. Скоробогатова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 248 с.

Розкрито концептуальні засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Наведено маршу обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, власною капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань підприємства. Подано порядок визначення й відображення в обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. Викладено методику складання форм фінансової звітності підприємства. Описано порядок складання консолідованої звітності, що подається за результатами діяльності групи підприємств. Методику обліку окремих елементів активів, капіталу та зобов’язань проілюстровано практичними прикладами. 3 метою закріплення здобутих знань до кожного розділу наведено завдання для самоперевірки.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, практикуючих бухгалтерів, фінансистів, економістів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Залишити відповідь