Блізнюков В. Г. Гірнича справа

622(075.8)
Б69
Блізнюков В. Г. Гірнича справа : підручник для вищих навч. закладів / В. Г. Блізнюков, С. О. Луценко, А. М. Пижик. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2014. – 423 с.

Книга містить відомості про техніку я технологію гірничих робіт. У ній викладені основні поняття елементів і параметрів відкритої й підземної розробки родовищ, розглянуто виробничі процеси, способи розкриття й системи розробки, питання планування гірничих робіт і проектування головних параметрів кар’єрів.
Книгу написано відповідно до навчальної програми курсу «Основи гірничого виробництва», «Процеси гірничого виробництва», «Системи розробки», «Розкриття родовищ», «Проектування кар’єрів». Її призначено як підручник для учнів гірничих технікумів і студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, які вивчають курс «Основи гірничого виробництва», «Процеси гірничого виробництва», «Системи розробки», «Розкриття родовищ», «Проектування кар’єрів».

Залишити відповідь