Землевпорядне проектування: організація території сільскогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою

528(075.8)
З-52
Землевпорядне проектування: організація території сільскогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою : навч. посібник / А. М. Третяк, В. М. Другак, Л. А. Гунько, І. П. Гетманьчик. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮМ, 2014. – 235 с.

Викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано методологічні основи формування еколого-ландшафтної організації території. Викладено методичні підходи до агроекологічного зонування та ландшафтної типізації земель; еколого-економічної класифікації придатності орних земель; зонування земель за типами землекористування; формування еколого-безпечних та інвестиційно-привабливих підтипів землекористування; формування територіальних природоохоронних обмежень (обтяжень) у використанні земель; ідентифікації прав власності на землю та оренди землі в межах типів землекористування; встановлення та формування реєстру обмежень (обтяжень) на земельні ділянки власників земельних часток (паїв); формування та організації території сільськогосподарських підприємств з урахуванням ландшафтних умов та прав на землю; еколого-економічної оцінки ефективності проектних рішень.
Для студентів, аспірантів, викладачів землевпорядних, агрономічних, економічних факультетів. а також широкого кола фахівців у сфері землеустрою.

Залишити відповідь