Шеламова І. Д. Регіональна економіка

332(075.8)
Ш42
Шеламова І. Д. Регіональна економіка : практикум : навч. посіб. / І. Д. Шеламова, К. І. Антонюк. – Київ : Знання, 2013. – 424 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

У посібнику розкриваються найважливіші теоретичні та методологічні аспекти регіональної економіки, аналізуються особливості функціонування сучасної економіки України, оцінюється розвиток її економічних регіонів. Наведені у посібнику різноманітні завдання питання для обговорення, тести, кросворди, ситуаційні вправи тощо – сприятимуть інтерактивному засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, формуванню сучасного економічного мислення, навичок практичного застосування набутих знань з урахуванням особливостей регіональної економіки.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, економістам-практикам, усім, кого цікавлять питання регіональної економіки.

Залишити відповідь