Голофаев А. Н. Проектирование литейной технологии

621.74(075.8)
Г61
Голофаев А. Н. Проектирование литейной технологии : учеб. пособ. / А. Н. Голофаев, Ю. В. Криволапчук ; М-во образования и науки Украины, Восточноукраинский нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск : [б. и.], 2005. – 296 с.- ISBN 966-590-508-2.

У посібнику розглянуті питання розробки ливарної технології. Наведено склад та послідовність розробки проектів.

Залишити відповідь