Ucrainistica

811.161.2
У45
Ucrainistica : зб. наук. праць. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. педагогічний ун-т, Ін-т східнослов’янської філології Яґелонськогоун-ту ; ред.-впоряд.: М. Вербовий, Я. Поліщук. – Кривий Ріг ; Краків : [б. в.], 2011. – 147 с.

Збірник наукових праць Ucrainistica – продовжуване видання, кожен том збірника видаємо один раз на рік. Збірник покликаний представляти результати наукової роботи україністичних кафедр різних університетів, і відповідно, певним чином координувати та поєднувати роботу над дослідженням актуальних проблем україністики.

Залишити відповідь