Ucrainistica

811.161.2
У45
Ucrainistica : зб. наук. праць. Вип. 10 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Криворізький педагогічний ін-т, ДВНЗ «КНУ» [та ін.] ; ред.-впоряд.: М. Вербовий, Я. Поліщук. – Кривий Ріг : [б. в.], 2012. – 198 с.

Збірник наукових працьUcrainistica – продовжуване видання, кожен том збірника видаємо один раз на рік. Збірник покликаний представляти результати наукової роботи україністичних кафедр різних університетів, і відповідно, певним чином координувати та поєднувати роботу над дослідженням актуальних проблем україністики.

Залишити відповідь