Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

697(082)
В29
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. Вип. 21 / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2017. – 106 с.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання теорії і практики з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, теплопостачання та газопостачання. Призначений для наукових працівників, викладачів, виробників, докторантів, аспірантів та студентів.

Залишити відповідь