Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

50(075.8)
О-92
Охорона і раціональне використання земельних ресурсів : навч.-метод. посібник / Д. В. Лико, С. М. Лико, В. І. Долженчук, О. І. Потурай. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 664 с.

Навчально-методичний посібник «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації спеціальності «Екологія, охорона навколишньою середовища та збалансоване природокористування».
У посібнику розглянуто стан земельних ресурсів України, висвітлено особливості використання земель забруднених важкими металами, пестицидами та радіонуклідами. Приділено увагу напрямкам розв’язання проблем раціонального використання земельних ресурсів при переході до сталою землекористування. Проаналізовано організацію управління у галузі використання і охорони земельних ресурсів та правовий режим земель різних категорій.
Посібник включає навчальну програму дисципліни, теоретичну частину, завдання аудиторної та самостійної роботи, методичні вказівки для практичних і лабораторних робіт, тестовий контроль рівня знань студентів.

Залишити відповідь