Актуальні проблеми сучасного менеджменту

005
А43
Актуальні проблеми сучасного менеджменту : монографія / [Л. М. Варава, Є. В. Афанасьєв, І. А. Маркіна та ін. ; за заг. ред. Л. М. Варави]. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. – 203 с. – ISBN 978-617-7643-07-3. 

В сучасних умовах подолання вітчизняною економікою кризових явищ набуває стратегічного значення вирішення проблем підвищення ефективності управління на всіх рівнях. авторами монографії розглянуто важливе коло питань, пов’язаних з пошуком шляхів поліпшення управлінської діяльності як на рівні окремих підприємств, так і на рівні галузей і органів місцевого самоврядування. Результати наукових досліджень в майбутньому будуть сприяти забезпеченню їх успішного функціонування та сталої ефективності, вирішенню багатьох поставлених проблем.

Залишити відповідь