Поглиблений курс французької мови

811.133.1(075.8)
П43
Поглиблений курс французької мови : підручник для студ. університетів, інститутів і факультетів іноземних мов / Г. Г. Крючков, В. С. Хлопук, Л. П. Корж [та ін.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 399 с.

Підручник складається з 20 уроків, об’єднаних у чотири цикли. Чотири уроки кожного циклу є основними і містять крім оригінального додатковий текст і нормативний граматичний матеріал.
Завершальні уроки циклів містять додатковий текст і матеріал для повторення засвоєної лексики та граматики. Тематика текстів відображає соціальні, політичні, культурні та інші реалії Франції. Система вправ є комунікативно спрямованою і покликана сприяти подальшому вдосконаленню мовних навичок студентів.
Для студентів університетів, інститутів і факультетів іноземних мов. Може бути корисним для широкого кола читачів, які мають елементарні знання з французької мови.

Залишити відповідь