Будівельні конструкції. Теорія і практика

624.01(082)
Б90
Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2018. – 222 с.

Наведені результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.
Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих
підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку.

Залишити відповідь