Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

06
Л89
Львівська політехніка. Національний університет
Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. № 883 : Журналістські науки / Львівська політехніка. Національний університет ; М-во освіти і науки України ; голова ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 159 с.

У Віснику опубліковані статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теорія, історія
традиційних і новітніх ЗМІ, рекламна інформація в ЗМІ, інформаційні війни, термінологічна і жанрова парадигми в засобах масової комунікації.
Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь