Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

06
Л89
Львівська політехніка. Національний університет
Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. № 879 : Інформатизація вищого навчального закладу / Львівська політехніка. Національний університет ; М-во освіти і науки України ; голова ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 140 с.

У віснику відображено результати теоретичних досліджень у галузі інформатизації вищих
навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід
застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій у галузі інформатизації вищих навчальних закладів.
Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних,
комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.

Залишити відповідь