Розвиток промисловості та суспільства

55(063)
Р64
Розвиток промисловості та суспільства : міжнародна науково-технічна конференція (Кривий Ріг, 23-25 травня 2018 р. ) : матеріали конференції. Секція 5 : Геологія та прикладна мінералогія / М-во освіти і науки України, Криворізький нціональний ун-т, Криворізьке відділення морської геології і осадочного рудоутворення НАН України та ін. ; редкол.: В. Д. Євтєхов [та ін.]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 99 с.

В збірнику матеріалів конференції опубліковані оригінальні відомості з геології, мінералогії, геохімії, металогенії родовищ корисних копалин і масивів вмісних гірських порід. Наведені дані можуть бути корисними для працівників наукових, навчальних і виробничих організацій, аспірантів і студентів геологічних, мінералогічних, геохімічних, гірничих, екологічних спеціальностей.
Бібліографія в кінці статей.

Залишити відповідь