Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі

004(063)
К63
Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (21–23 березня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “КНУ”, кафедра комп’ютерних систем та мереж. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2018. – 249 с.

Містить матеріали науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених з питань розробки, проектування, діагностики та моделювання комп’ютерних систем та мереж, розробки програмного та апаратною забезпечення; розглядаються проблеми створення та використання систем паралельних та розподілених обчислень, штучного інтелекту, а також питання захисту інформації.

Залишити відповідь