Кадол Л. В. Управління проектами в будівництві

69:658(075.8)
К13
Кадол Л. В. Управління проектами в будівництві : навч. посіб. / Л. В. Кадол, В. І. Астахов. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2014. – 242 с.

У посібнику розглянуті сучасні підходи щодо вивчення основ інвестиційного проектування, питань оцінювання інвестиційної правдивості окремих проектів та вибір найефективніших; обґрунтування доцільності прогресивних простих рішень, нової техніки і технології в будівництві; вивчення організації проведення тендерів та договірних взаємовідносин у процесі реалізації інвестиційних проектів у капітальному будівництві.

Залишити відповідь