Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу

622.3
Е65
Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу / Є. І. Крижанівський, М. І. Гончарук, В. Я. Грудз та ін. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 282 с.

Обґрунтовано стратегічні напрямки досягнення енергетичної безпеки України за рахунок підвищення ефективності видобування, транспортування і використання природного газу.
Сформульовано ідеологію і створено фізично-технологічні основи активного впливу на процеси розробки родовищ природних газів з метою інтенсифікації видобування вуглеводнів і збільшення газоконденсатовилучення. Описано системи розробки газових і газоконденсатних родовищ, технології і технічні засоби активного впливу на пласт. Наведено результати розробки і впровадження нових технологій у спорудженні газових свердловин. Викладено методику дослідження деформації і руйнування матеріалу морських трубопроводів з урахуванням умов експлуатації. Описано методики параметричного діагностування стану газопроводів та обладнання компресорних станцій. Систематизовано причини втрат газу в магістральних трубопроводах та розподільних мережах. Розглянуто енергоефективність використання природних газів.
Для інженерно-технічних і наукових працівників нафтової і газової промисловості, а також студентів і аспірантів вищих навчальних закладів нафтогазового профілю.

Залишити відповідь