Гайна Г. А. Основи проектування баз данних

004(075.8)
Г14
Гайна Г. А. Основи проектування баз данних : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / Г. А. Гайна. – Київ : Кондор, 2018. – 202 с.

Розглянуто головні концепції проектування і побудови баз даних, основні моделі баз даних, архітектури СУБД, сучасні напрямки розвитку технологій баз даних, питання, які пов’язані з експлуатацією баз даних. Всі головні положення книги розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами.
Зміст навчального посібника відповідає курсу лекцій, які автор викладає в КНУБА.
Призначений для студентів усіх спеціальностей напрямупідготовки “Комп’ютерні науки”.

Залишити відповідь