Технічне обслуговування металургійного обладнання

669.1(075.8)
Т38
Технічне обслуговування металургійного обладнання : навч. посібник / А. Я. Жук, Г. П. Малишев, Н. К. Желябіна, К. В. Таратута. – Київ : Кондор, 2017. – 286 с.

Розглянуто: організацію проведення технічного обслуговування (ТО) металургійного обладнання, методи і засоби балансування обертальних деталей і вузлів, практичні основи технічного контролю і діагностики, характеристики сучасних мастильних матеріалів та обладнання для змащення, методологію ТО гідро- і пневмосистем, на конкретних прикладах міжремонтне обслуговування металургійних агрегатів.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Галузеве машинобудування» («Металургійне обладнання», «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств») та «Металургія» і може бути корисним для фахівців металургійних і машинобудівних підприємств.

Залишити відповідь