Павліха Н. В. Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування

50
П12
Павліха Н. В. Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування : монографія / Н. В. Павліха, К. М. Федина. – Київ : Кондор, 2017. – 270 с.

У монографії розкрито теоретико-методичні основи дослідження організаційно-економічннх засад екологічнобезпечного природокористування. Здійснено аналіз екологічнобезпечного використання природних умов та ресурсів. Визначено практичні рекомендації щодо організаційно-економічного забезпечення екологічнобезпечного природокористування.
Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів державних і регіональних органів управління, місцевого самоврядування та підприємницьких структур, а також широке коло читачів, які цікавляться проблемами організаційно-економічного забезпечення екологічнобезпечног оприродокористування.

Залишити відповідь