Безтелесна Л. І. Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці

331
Б40
Безтелесна Л. І. Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці : монографія / Л. І. Безтелесна, О. С. Пляшко. – Київ : Кондор, 2017. – 184 с.

У монографії узагальнено та розвинуто теоретико-методичні засади забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів у системі державного регулювання національної економіки. Досліджено понятійно-категорійний апарат, здійснено класифікаційну диференціацію людських ресурсів та факторів забезпечення їх конкурентоспроможності, проведено міжнародне порівняння конкурентоспроможності економіки та людського розвитку і встановлено їх національні особливості. На основі запропонованої методики інтегрального оцінювання формування сукупного потенціалу конкурентоспроможності людських ресурсів у розрізі регіонів України виділено детермінанти забезпечення, обґрунтовано концептуальні засади стратегії та модифіковано систему організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів, запропоновано сценарні альтернативи розвитку національної економіки.

Залишити відповідь