Правовий путівник студента

Правовий путівник342(035)
П68
Правовий путівник студента : довідник нормативно-правових актів / уклад.: С. М. Романюк та ін. ; Профспілка працівників освіти і науки України, Асоціація правозахисних організаторів студентів України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 704 с.

У книзі зібрано діючі в Україні нормативно-правові акти станом на 10 листопада 2011 р., в яких зазначено права, гарантії та обов’язки студентів, що поширюються на період здобуття ними вищої освіти, які сприяють гармонійному розвитку особистості. Книга містить низку коментарів та роз’яснень з актуальних питань здобуття вищої освіти.
Видання покликане підвищити рівень знань осіб, які здобувають вищу освіту та тих хто з ними працює у вищих навчальних закладах, зменшити кількість випадків порушеньправ осіб, які навчаються.

Залишити відповідь