Тищенко М. М. Військова адміністрація

Тищенко351(477)(075.8)
Т47
Тищенко М. М. Військова адміністрація : навч. посібник / М. М. Тищенко, В. В. Богуцький, Є. І. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М. М. Тищенка. – Харків : Право, 2013. – 304 с.

У навчальному посібнику проаналізовано предмет і систему навчальної дисципліни «Військова адміністрація», загальні аспекти будівництва та розвитку збройних сил на теренах України, поняття та принципи військового будівництва, організаційно-правові засади управління Збройними Силами України, юридична характеристика актів військового управління, засоби забезпечення законності у Збройних Силах, правові засади військового обов’язку та комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, проходження військової служби та інші важливі питання воєнної сфери. Наприкінці посібника наведено словник основних термінів, список рекомендованої літератури, використання якої стане у пригоді для поглибленого вивчення цієї навчальної дисципліни.
Для ад’юнктів, курсантів, слухачів, студентів, ліцеїстів, науково-викладацького складу вищих навчальних закладів і факультетів, а також усіх, хто цікавиться питаннями військового будівництва.

Залишити відповідь