Сінчук І. О. Методологічні засади оцінювання електроефективності залізорудних підприємств

Сінчук621.311
С38
Сінчук І. О. Методологічні засади оцінювання електроефективності залізорудних підприємств : монографія / І. О. Сінчук. – Кривий Ріг : [б. в.], 2019. – 284 с.

Наведено результати досліджень в напряму оцінювання режимів та рівнів споживання електричної енергії гірничорудними підприємствами з підземними способами видобутку залізорудної сировини. проаналізовані складові впливу ряду технологічних чинників напроцес електроспоживання аналізуємих видів підприємств.
Запропонована методологія визначення вартісно-цільових підходів щодо формування ефективного електроенергетичного комплексу з метою якісного інформаційно-аналітичного забезпечення управління електроенергетичним забезпеченням, що дає змогу оцінити стан та напрям ефективного розвитку гірничорудних підприємств, зокрема, і взагалі стан всієї гірничовидобувної галузі та галузей-споживачів залізорудної продукції. Запропоновано модель моніторингу електроспоживання задля вдосконалення системи управління електрозабезпеченням підприємства. Основу моделі складає змістовна інтерпретація співвідношень темпів росту показників електроспоживання, що певною мірою відповідають визначеним критеріям успішності. Імплементація запропонованих методів і моделей в практику роботи підземних залізорудних підприємств довели свою практичну дієвість.
Представлені авторські методики оцінювання ефективності комплексу електропостачання – електроспоживання підземних залізорудних підприємств дозволяють визначити подальші напрями цього процесу.

Залишити відповідь