Шило В. П. Судово-бухгалтерська експертиза

судово-657(075.8)
Ш59
Шило В. П. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк. – Київ : Кондор, 2013. – 450 с.

У підручнику висвітлено умови та порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи в правоохоронній практиці України, систематизовано організацію та методику проведення судово-бухгалтерських досліджень господарських процесів за об’єктами бухгалтерського обліку.
Експертні дослідження об’єктів бухгалтерського обліку подано в концепції Податкового кодексу України.
Розглянуто особливості експертних досліджень з управління майном, методики оцінювання вартості об’єктів приватизації та фінансових інвестицій.
Крім того наведено найбільш розповсюджені в Україні схеми легалізації незаконно отриманих доходів: систематизовано експертні дослідження типових порушень у галузях національної економіки: промисловості, капітальному будівництві, сільському господарстві, на транспорті, в торгівлі, харчовій промисловості та в установах банку. Наведено приклади реальних справ схем легалізації незаконного отримання доходів.
Підручник призначений для студентів економічних та юридичних спеціальностей, спеціалістів-практиків, бухгалтерів-експертів, юристів та адвокатів. Він може бути корисним для спеціалістів контролюючих органів, підприємців та облікових працівників, насамперед у плані профілактичних заходів щодо уникнення економічних правопорушень.

Залишити відповідь