Сахно С. І. Випробування і реконструкція споруд

Сахно69.05(075.8)
С22
Сахно С. І. Випробування і реконструкція споруд : [навч. посібник] / С. І. Сахно, Є. В. Люльченко, В. І. Астахов. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. – 242 с.

Надано основні методи дефектоскопії металевих і залізобетонних конструкцій, а також методи контролю фізико-механічних характеристик матеріалів в елементах конструкцій. Наведено методи статичних та динамічних випробувань будівельних конструкцій. Розглянуті питання, пов’язані з реконструкцією промислових, цивільних та громадських будівель. Представлені заходи з підвищення несучої здатності залізобетонних, металевих, кам’яних та дерев’яних конструкцій.
Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Випробування та реконструкція споруд» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо–професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» і може бути використаний для підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників будівельних підприємств, а також студентами інших спеціальностей.

Залишити відповідь