Козак Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти

Козак Українська мова811.161.2(075.8)
К59
Козак Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти : навч. посібник / Л. В. Козак, О. В. Пасічна, І. В. Ланова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : [б. и.], 2018. – 202 с.

Посібник укладено відповідно до програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». У ньому розглянуто норми сучасної української літературної мови та їх реалізацію в технічних текстах, мовностилістичні та комунікативно-прагматичні особливості функціональних стилів, термінологічний апарат професійної сфери майбутніх інженерів, види компресії наукового тексту, оформлення документів різного призначення, мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні. Система практичних завдань сприятиме формуванню умінь і навичок студентів технічних спеціальностей спілкуватися у професійній сфері. Для студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти та всіх, хто прагне високої культури усного й писемного фахового мовлення.

Залишити відповідь