Алгоритмізація обчислювальних процесів

алгоритмізація004(075.8)
А45
Алгоритмізація обчислювальних процесів : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Н. Х. Саітгареєв, Н. Н. Шаповалова, О. Г. Рибальченко, ін. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. – 376 с.

Посібник укладено відповідно навчальним програмам з курсів «Алгоритмізація обчислювальних процесів» і «Алгоритми та структури даних» навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Посібник має ступінчату структуру, окремі розділи якої присвячені логічно закінченим питанням, починаючи від постановки задачі та побудови математичної моделі і закінчуючи тестуванням розробленого алгоритму.

Навчальний посібник містить базові відомості про алгоритмізацію обчислювальних процесів та глибокий аналіз розробки блок-схем алгоритмів. Викладений матеріал проілюстровано численними оригінальними прикладами від простих навчальних задач для класичних задач прикладного програмування. Посібник містить контрольні завдання з основних тем розділу «Алгоритми, що розгалужуються» та «Циклічні алгоритми». Наведено докладне методичне забезпечення щодо виконання завдань та приклади їх розв’язування з ґрунтовними поясненнями.

Розрахований на студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», посібник може бути корисним студентам інших спеціальностей при вивченні дисциплін «Інформатика та обчислювальна техніка», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Основи програмування», а також для викладачів у формі довідково-методичного посібника і для тих, хто хоче самостійно поглибити свої знання.

Залишити відповідь