Семенюк Григорій Фокович

семенюк016:82
С30
Семенюк Григорій Фокович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Тіщенко, Л. Герасименко ; за наук. ред. О. Сербіна ; передм. О. Астаф’єва]. – Київ : Київський університет, 2018. – 181 с.

Біобібліографічний покажчик представляє праці вченого-філолога, українського літературознавця, доктора філологічних наук, професора, директора інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Григорія Фоковича Семенка та публікації про нього.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти, а також для тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

Залишити відповідь