Проблема свободи людського буття

проблема свободи123(063)
П78
Проблема свободи людського буття : матеріали міжвуз. наук.-метод. конференції (21 березня 2013 р.) / редкол.: В. Ф. Капіца, Т. В. Цимбал, Ю. В. Візниця : наук. ред. В. Ф. Капіца. – Кривий Ріг : [Видав. центр КНУ], 2013. – 248 с.

У збірці наведені матеріали доповідей з широкого спектру напрямків гуманітарної думки, представлених на Міжвузівській науково-методичної конференції «Проблеми свободи людини».
Зміст матеріалу збірки відображає результати наукового творчого пошуку з осягнення проблем філософського, соціально-політичного та правового поля вченими та викладачами Криворізького національного університету, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Національного педагогічного університету ім. М. Б. Драгоманова та ін.

Залишити відповідь