Розвиток суспільної свідомості і проблеми національної ідентифікації

розвиток сусп172(063)
Р64
Розвиток суспільної свідомості і проблеми національної ідентифікації : матеріали міжвузівської наук.-метод. конференції (м. Кривий Ріг, 22 квітня 2014 р.) / [редкол.: В. Ф. Капіца, В. А. Ковальчук, О. А. Моргун ; наук. ред. В. Ф. Капіца]. – Кривий Ріг : [Видав. центр КНУ], 2014. – 228 с.

У збірці представлені матеріали Міжвузівської науково-методичної конференції «Розвиток суспільної свідомості і проблеми національної ідентифікації» з філософсько-методологічних, світоглядних, культурологічних, правових, економічних та інформаційних проблем розвитку сучасної суспільної свідомості, проблеми ідентифікації національної і європейської світоглядних систем на основі нормоцінностей громадянського суспільства та культури громадських комунікацій. Наведена проблематика розглядається як в теоретико-методологічному аспекті сучасних інновацій в філософії, соціології, культурології і права, так і в прикладних значеннях розвитку економічної, екологічної та інформаційної свідомості в процесі модернізації суспільного виробництва. В матеріалах представлені також наукові розробки студентської філософської студії та висвітленні питання формування сучасної освітньої свідомості.

Залишити відповідь