Ковтун Н. В. Статистичне оцінювання тіньового сектора економіки в контексті національного рахівництва. Проблеми методології і практики

ковтун311
К56
Ковтун Н. В. Статистичне оцінювання тіньового сектора економіки в контексті національного рахівництва. Проблеми методології і практики : монографія / Н. В. Ковтун, С. В. Огреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016.

Здійснено статистичне оцінювання прихованого виробництва та виробництва в неформальному секторі, нелегальної виробничої та розподільної діяльності в Україні з використанням світового досвіду. Основний акцент зроблено на вивченні методології та організації статистичного спостереження за тіньовою економікою та методах оцінювання обсягів тіньової економічної діяльності у світі та в Україні. Особливу увагу приділено статистичному аналізу масштабів втечі капіталу з України, проблемам відображення статистичних оцінок тіньового сектора економіки в складі основних рахунків СНР України, а також розроблено методологічні та організаційні засади сателітного рахунка “Тіньовий сектор економіки”.
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей.

Залишити відповідь