Тукаленко І. А. Гендерні політики

тукаленко316(075.8)
Т81
Тукаленко І. А. Гендерні політики : навч. посібник / І. А. Тукаленко. – Київ : Киівський університет, 2018. – 199 с.

Визначено, як співвідносяться поняття «стать» і «гендер», «гендерні політики» і «гендерна політика», «фемінність» і «маскулінність», «гендерна роль» і «гендерна ідентифікація», «гендерні стереотипи» і «гендерна стратифікація», «приватна» та «суспільна» сфери тощо, як вони позначаються на суспільно-політичних процесах. Розглянуто соціопсихологічні механізми формування гендерної ідентичності, а також політико-правові шляхи регулювання гендерних відносин та інші складові гендерної теорії.
Для студентів напряму політології, а також студентів і науковців різних галузей знань.

Залишити відповідь