Формування європейського дискурсу в процесі розвитку соціально-політичних і правових інтеркомунікацій українського суспільства

формування316(063)
Ф79
Формування європейського дискурсу в процесі розвитку соціально-політичних і правових інтеркомунікацій українського суспільства : матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції (12 травня 2015 р., м. Кривий Ріг) / Криворізький національний ун-т ; [редкол.: В. Ф. Капіца, О. І. Орлова, К. В. Шурупова ; наук. ред. В. Ф. Капіца]. – Кривий Ріг : Видав. центр КНУ, 2015. – 228 с.

У збірнику матеріалів статей міжвузівської науково-практичної конференції розглядаються питання зі створення філософсько-методологічних засад сучасного європейського дискурсу в процесі розвитку соціокультурних та політично-правових інтеркомунікацій українського суспільства. В цьому аспекті розкриті і деякі питання соціальної роботи з підтримки молодих фахівців у професійному ствердженні. Представлено прикладні значення інтеркомунікативного дискурсу в соціально-політичних і правових аспектах громадянського суспільства, показані особливості ідентифікації національної і європейської нормативно-ціннісних систем та можливості використання комунікативно-когнітивного дискурсу для підсилення фахової підготовки студентів на основі інтерактивних методик навчального партнерства.
Матеріали збірки можуть бути використані для подальшого розвитку громадянських відносин українського суспільства, розвитку і раціоналізації навчально-виховних технологій у ВНЗ України.

Залишити відповідь