Кондратенко О. Ю. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації

кондратенко327
К64
Кондратенко О. Ю. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації : монографія / О. Ю. Кондратенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 608 с.

Представлено результати аналізу геостратегічного аспекту зовнішньо-політичної діяльності Російської Федерації. Розкрито методологічні засади російської геостратегії, її планування та ключові вектори реалізації. Викладено зміст реального вектора російської стратегії, пріоритетом якого є забезпечення геополітичного впливу на пострадянському просторі шляхом його реінтеграції, а також через створення керованих конфліктів. Окремо висвітлено сутність глобального виміру геостратегії Російської Федерації, що полягає в реалізації її впливу на стан міжнародної безпеки та становлення нового світогляду.
Для викладачів, аспірантів, докторантів та студентів вищих навчальних закладів. Також видання буде корисним для фахівців у галузі геополітики, міжнародних відносин, міжнародної безпеки та суміжних галузей політичних знань.

Залишити відповідь