Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни

чугаєв339
Ч-83
Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 495 с.

Розглянуто методи оцінки економічної потужності, стан та тенденції розподілу силового потенціалу між країнами світу. Акцентовано увагу на факторах національного економічного бренда. Досліджено ефекти впливу величини економіки на міжнародні торговельні, фінансові, міграційні зв’язки та їхнє регулювання. Охарактеризовано механізм і практику використання економічної сили для досягнення економічних та політичних цілей.
Для науковців, державних службовців, економістів-практиків, викладачів, які цікавляться міжнародними економічними та міждисциплінарними дослідженнями.

Залишити відповідь