Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних освітніх процесів

міжнародна37(063)
І-67
Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних освітніх процесів = Foreign Language as a Meаns of Prospective Specialists mobiliti in the context of european integration educational processes : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 28 березня 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Видав. центр ДВНЗ «КНУ», 2013. – 218 с.

Залишити відповідь