Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин: історичні віхи, долі, технології

кафедра підз378(09)
К30
Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин: історичні віхи, долі, технології / М. І. Ступнік, В. О. Калініченко, С. М. Чухарєв, ін ; Криворізький національний ун-т ; ред.-упоряд. С. М. Чухарєв. – Кривий Ріг : КНУ, 2018. – 245 с. : іл.

Книгу присвячено етапам становлення і формуванню творчого колективу кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин КНУ-КТУ-КГРІ на тлі історичного розвитку гірничо-металургійного комплексу Криворізького басейну.
Для науково-педагогічних працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняного гірничого виробництва.

Залишити відповідь