Трохимчук Р. М. Дискретна математика у прикладах і задачах

трохимчук519(075.8)
Т76
Трохимчук Р. М. Дискретна математика у прикладах і задачах : навч. посібник / Р. М. Трохимчук, М. С. Нікітченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 248 с.

Навчальний посібник містить задачі та вправи з класичних розділів дискретної математики. Кожний розділ включає теоретичні відомості, де подано основні означення, позначення й терміни, приклади розв’язання типових задач, а також завдання для самостійної роботи.
Для студентів спеціальностей «Прикладна математика» та «Комп’ютерні науки», які вивчають дисципліну «Дискретна математика».

Залишити відповідь