Довгалюк В. Б. Результати моделювання роботи реакторних відділень АЕС з урахуванням дії новітніх негативних надпроектних впливів

Довганюк621.311
Д58
Довгалюк В. Б. Результати моделювання роботи реакторних відділень АЕС з урахуванням дії новітніх негативних надпроектних впливів : монографія / В. Б. Довгалюк, В. О. Мілейковський, В. В. Попов ; М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2018. – 164 с.

Виконано моделювання реакторного відділення АЕС з реактором ВВЕР-1000 за допомогою нової трирівневої комплексної моделі з урахуванням можливої військової агресії, старіння й деградації елементів АЕС з метою унеможливлення надзвичайних ситуацій на
АЕС. Визначено сучасні дефіцити безпеки й надійності енергоблоків атомних електростанцій в умовах сучасних військових та терористичних загроз. На підставі одержаних результатів створено проекти нормативних вимог щодо безпеки АЕС. Результати дозволяють підвищити рівень безпеки АЕС та енергетичної незалежності України, особливо в умовах військових дій та терористичної небезпеки.
Призначено для науковців, аспірантів та спеціалістів у галузі проектування та експлуатації енергоблоків атомних електростанцій.

Залишити відповідь