Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас

словник-довідник621.7(035)
С48
Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона ; за ред. Б. Є. Патона. – Київ : Наукова думка, 2018. – 363 с. – (Проект «Наукова книга»).

Словник-довідник є доповненим перекладом «Словаря-справочника по сварке и склеиванию пластмасс» виданий 1988 року. Він містить близько 1,5 тис. термінів зі зварювання та склеювання полімерних матеріалів, а також споріднених галузей. Наведено приклади термінів англійською та російською мовами. Додано широкий ряд термінів, що стосуються сучасних тенденцій та знань в галузі з’єднання матеріалів та формування виробів з них, їх випробування і використання. Найбільшу увагу приділено термінам та їх тлумаченням зі структурних, механічних та теплових процесів, які відбуваються під час різних способів зварювання полімерних матеріалів, технологіям та обладнанню для зварювання пластмас і склеювання різних матеріалів. Також наведені терміни, які описують явища і процеси, що відбуваються при експлуатації зварних та клейових з’єднань, та ті, які належать до методів дослідження і контролю якості з’єднань.
Для наукових і інженерно-технічних працівників, викладачів та студентів технічних вузів і технікумів, а також спеціалістів зварювального виробництва.

Залишити відповідь