Хоменко О. Є. Технологія підземної розробки рудних родовищ

хоменко622.27(075.8)
Х76
<
Хоменко О. Є. Технологія підземної розробки рудних родовищ : підручник / О. Є. Хоменко, М. М. Кононенко, М. В. Савченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 449 с.

Подано основні положення підземної розробки рудних родовищ, розглянуто виробничі процеси, технології проведення підготовчих і нарізних виробок, системи розробки, підготовки та розкриття балансових запасів.
Спираючись на науково-обґрунтовані системи розробки, підготовки та розкриття рудних родовищ, майбутні фахівці володітимуть світовим досвідом добору комплексів гірничих машин і робочих процесів, логікою поєднання технічних та технологічних рішень і об’ємним конструкторським проектуванням.
Рекомендовано для студентів, науково-педагогічних та науково-технічних працівників закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також для інженерно-технічних працівників гірничорудних підприємств.

Залишити відповідь