Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання рудних покладів

геомеханічні622.83(063)
Г36
Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання рудних покладів : зб. наук. праць за результатами роботи ІІ Міжнародної наук.-техн. конференції (Кривий Ріг, 21-22 грудня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НДГРІ, ДВНЗ «Криворізький національний ун-т» ; редкол.: Є. К. Бабець та ін. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2012. – 213 с.

У збірнику представлено матеріали ІІ Міжнародної науково-техічної. конференції «Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання рудних покладів».
На конференції розглянуто широкий аспект наукових, методичних та практичних проблем, стосовно дослідження природних і техногенних факторів виникнення надзвичайних ситуацій, зсувних, обвальних та сейсмічних процесів. Представлені прогресивні технології гірничих робіт та напрями розвитку відкритих і підземних робіт в регіонах, з метою мінімізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище. Виявлені фактори активізації геотектонічних, гідрогеологічних та інших природних процесів при проведені гірничих робіт. Узагальнені нові теоретичні та прикладні результати досліджень з прогнозу та управління геомеханічними процесами при видобутку руд на шахтах та кар’єрах. Приведені сучасні підходи щодо моніторингу сейсмічних коливань та методи зниження впливу вибухових робіт на навколишнє середовище. Представлені результати розробок геоінформаційних та автоматизованих систем контролю та управління на кар’єрах і шахтах. Розглянуто економіко-екологічні наслідки техногенного навантаження від гірничих робіт.
Представлено до обговорення концепцію «Державні програми дослідження стану техногенної частини земної кори Криворізького басейну для запобігання виникнення на його території катастрофи техногенного та природного характеру на 2013-2016 роки» та результати роботи щодо розробки геоінформаційної системи неперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масива гірських порід (ГІС-Кривбас).
Збірник призначено для спеціалістів гірничої промисловості, робітників науково-дослідних установ та проектно-конструкторських організацій, органів державної влади, може бути корисним викладачам ВУЗів та технікумів.

Залишити відповідь