Майбутнє – аудит

майбутнє-аудит657(063)
М14
Майбутнє – аудит : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 грудня 2015 р., м. Кривий Ріг) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний ун-т», Дніпропетровське територіальне віділення Спілки аудиторів України [та ін.] ; [редкол.: О. М. Барановська, М.Л. Крапивко, В. Я. Нусінов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2015. – 355 с.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.

Залишити відповідь