Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями

Хорольський658.5
У67
Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями / В. П. Хорольский, О. В. Хорольска, К. Д. Хорольский, ін ; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; за заг. ред. В. П. Хорольского. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. – 490 с.

У колективній монографії обгрунтована необхідність та запропоновано ряд стратегій інноваційного розвитку підприємств гірничометалургійного комплексу регіону до 2030 року. Особливістю даного дослідження є те, що вперше використано комплексний підхід, який дозволяє розглядати питання переходу до інноваційної економіки територій з техногенним тиском на основі використання можливостей і методів різних галузей знань.
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вишів.

Залишити відповідь