Мухіна М. Упокорення голодом

упокорення94(477)
М92
Мухіна М. Упокорення голодом : збірник документів / М. Мухіна ; АН України, Археографічна комісія, Ін-т української археографії. – Київ : [б. в.], 1993. – 174 с. – (Джерела з новітньої історії України).

Збірник знайомить із джерелами з історії голодомору 1932-1933 рр., які зберігаються за межами України. Основу видання складають матеріали, зібрані Комісією конгресу США та Міжнародною комісією з розслідування голоду 1932-1933 рр. в Україні, а також колекція Наукового товариства ім. Шевченка (Нью-Йорк).
Призначено історикам, викладачам, краєзнавцям, всім, хто цікавиться вітчизняною історією.

Залишити відповідь