Юридична деонтологія

юридична 340(075.8)
Ю70
Юридична деонтологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 156 с. – Бібліогр.: с. 153–154. – ISBN 978-611-01-0527-9

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.
Даний посібник станеу пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу юридичної деонтології.

Залишити відповідь