Європейське право (Право Європейського Союзу)

европейское 341(4)
Є24
Європейське право (Право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. С. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 157 с. – ISBN 978-611-01-0530-9.

Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз); положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи; громадянство Союзу; політика Союзу та внутрішня діяльність; зовнішня діяльність Союзу; правові акти Союзу, процедури ухвалення та ніші положення; захист прав людини і основоположних свобод. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.
Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу європейського права.

Залишити відповідь